obrazok Konzultácia

Záhradná architektúra

V spolupráci s krajinnou architektkou ponúkame možnosť vypracovania projektovej dokumentácie v požadovanom stupni pre rôzne typy a výmery sadových úprav. Postupujeme tak od štúdie vo viacerých variantoch až po kompletný realizačný projekt. Ku každému projektu pristupujeme individuálne a vychádzame z konkrétnych podmienok a potrieb danej lokality a tiež požiadaviek investora.

Poskytujeme tiež možnosť vypracovania inventarizácie a pasportu zelene a tiež autorský dozor pri realizácii sadových úprav.

Súkromné záhrady

Pre firmy a domácnosti ponúkame realizáciu nových alebo rekonštrukciu existujúcich okrasných záhrad. Po konzultácií s našou krajinnou architektkou a zhotovení projektu, vypracujeme cenovú ponuku podľa zoznamu rastlín a výkazu výmer na mieru. Nasleduje realizácia - po hrubých terénnych úpravách dodáme závlahu a napokon nasleduje samotná výsadba zelene, výsev trávnika, či položenie trávnatého koberca. Súčasťou realizácie sú v niektorých prípadoch aj jazierka či iné vodné prvky, kde využívame technológiu od nemeckej spoločnosti OASE.

Pre kúpele a hotely

Pre rôzne rekreačné a turistické zariadenia ponúkame predpestovanie muškátových nádob do okien a na balkóny, ktoré vhodne doplnia každú stavbu. Pracujeme so samozavlažovacími črepníkmi, ktoré sa nám dlhoročnými skúsenosťami v práci s balkónovými rastlinami osvedčili najviac.

Závlaha

Závlaha je pre rôzne parkové úpravy v dnešnej dobe nevyhnutnou súčasťou. Automatické zariadenie zabezpečí optimálne množstvo a rozdelenie vody v závislosti od intenzity tepla a dažda. Na požiadanie klienta je možné poskytnúť závlahu aj bez automatiky, tu je však potrebné zapojiť ľudský faktor. Závlahy budujeme pre sezónne aj trvalé kvetinové záhony, súkromné záhrady, trávnaté plochy a ovocné sady. Dodávame a montujeme závlahy značky HUNTER.

Iné služby

Údržba okrasnej zelene je nevyhnutná pre zachovanie vizuálnej hodnoty sadových úprav. V rámci nej ponúkame:
- obnovu, vyčistenie a oburinenie záhonov
- tvarovanie a rez stromov a živých plotov
- vertikutáciu, pravidelné kosenie a hnojenie trávnatých plôch
- chemickú ochranu a výrub stromov.

Služby